Τα αποτελέσματα του έργου e-HOOPπου είναι διαθέσιμα στο κοινό παρατίθενται στην παρακάτω λίστα και είναι διαθέσιμα απευθείας στην διεύθυνση http://results.e-hoop.eu/

 

Η πρόσβαση σε εμπιστευτικά ή διαβαθμισμένα αποτελέσματα πραγματοποιείται από εδώ (η πρόσβαση ελέγχεται και απαιτεί διαπιστευτήρια – Παρακαλώ αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@e-hoop.eu ώστε να δηλώσετε την επιθυμία σας τον λόγο να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά και ένας εκπρόσωπος του έργου θα επικοινωνήσει μαζί σας)

 

Τα κείμενα της αναφοράς για τα ποιο πολλά υποσχόμενα FLOSS (λογισμικό ελεύθερου πηγαίου κώδικα) που υποστηρίζουν προσωποποιημένη μάθηση

Εδώ τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν 10 λόγους για να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα e-HOOP ώστε να επωφεληθούν από τον σχεδιασμό της

Το εγχειρίδιο διαχειριστή και χρήστη που καλύπτει το σύνολο του έργου e-HOOP

Το σχέδιο διάδοσης περιγράφει τη στρατηγική διάδοσης που πρέπει να ακολουθείται από τους εταίρους σε όλο το πρόγραμμα.

Το τελικό συνέδριο που οργανώθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2015, όρισε το τέλος του έργου e-HOOPκαι έδωσε την δυνατότητα να εξετάσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Οι δημοσιεύσεις στοχεύουν στο να αυξήσουν το ενδιαφέρον σχετικά με το έργο. Στο διάρκεια του έργου δημοσιεύτηκαν τρεις εργασίες.

Διαβάστε τα νέα του έργου. Έξι (6) ενημερωτικά δελτία προετοιμάστηκαν σε όλη την διάρκεια του έργου.

Τα δελτία τύπου καλύπτουν την έναρξη και το κλείσιμο του έργου.

 

Περιηγηθείτε στο υλικό προώθησης του έργου

Ο Οδηγός Ορθής Πρακτικής περιλαμβάνει την παρουσίαση των φάσεων υλοποίησης του έργου, τα κύρια αποτελέσματα του έργου, τα οφέλη και τις προτάσεις για το μέλλον.

 

Η έκθεση εκμετάλλευσης απεικονίζει τις δράσεις συνεργασίας προς την κατεύθυνση βιωσιμότητας του έργου.

 

Το εσωτερικό φύλλο αξιολόγησης απευθύνεται προς τους εταίρους του έργου, ώστε να βαθμολογήσουν την απόδοση του έργου.

 

Μια συλλογή των καλύτερων πρακτικών και διδαγμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου.

Copyright @ 2014 e-Ηοοp.info