Εταίροι

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι το μοναδικό Κρατικό Πανεπιστήμιο που παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Αποτελείται από 4 σχολές: Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Εφαρμοσμένων Τεχνών. Σήμερα διαθέτει 6 B.Sc. και 26 M.Sc. προγράμματα. Ως ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η αποστολή του ΕΑΠ είναι σε μεγάλο βαθμό όμοια με εκείνη των άλλων τριτοβάθμιων ιδρυμάτων της χώρας. Ωστόσο, η μοναδικότητά του έγκειται στο ότι προσφέρει ευκαιρίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, καθιστώντας δυνατή τη συνεχή εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση για όλους. Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης γίνεται δυνατή μέσω της μεθοδολογίας εξ αποστάσεως (Distance Learning) η οποία διευκολύνεται μέσω τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και την παραγωγή κατάλληλου υλικού που αναπτύσσεται. Το ΕΑΠ χρησιμοποίει νέες εκπαιδευτικές μεθόδους που είναι εξ ολοκλήρου βασισμένες στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και προσφέρει καινοτόμα προγράμματα σπουδών.
Η Ερευνητική Ομάδα Ποιότητας Λογισμικού (Software Quality Research Group - SQRG) του ΕΑΠ εξειδικεύεται σε θέματα μετρικών και μετρήσεων ποιότητας λογισμικού, αξιολόγηση ποιότητας συστημάτων λογισμικού, μοντελοποίηση και αξιολόγηση των απαιτήσεων του τελικού χρήστη, ευχρηστία και ποιότητα εκπαιδευτικού λογισμικού. Έχει αναπτύξει εργαλεία και μεθοδολογίες για την αξιολόγηση λογισμικού και την αξιολόγηση ευχρηστίας εκπαιδευτικών συστημάτων. Επίσης, η SQRG διαθέτει εμπειρία στην ανάπτυξη Web 2.0 εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Online Open Courses - MOOCs), εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και σε immersive περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους, οι οποίοι εφαρμόζουν τις αρχές της βιωματικής μάθησης σε θέματα που είναι αδύνατη, μη ασφαλή ή μη αποδοτική η χρήση συμβατικών εκπαιδευτικών μεθόδων. Η SQRG αποτελείται από 15 ενεργά μέλη και πολλούς συνεργάτες, μεταξύ αυτών προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, εξωτερικοί συνεργάτες και ερευνητές από τα ερευνητικά πεδία της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, της εξ αποστάσεως εκπαίδευση και των τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων. Τέλος, η ομάδα διευθύνει το Εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού, το οποίο είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για την προώθηση υψηλού επιπέδου επιστημονικών πειραμάτων.
 

 

 

 

Το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI) είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε προγράμματα με μελλοντικό προσανατολισμό που σχετίζονται με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, τη σύγχρονη τεχνολογία και τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Το CNTI ιδρύθηκε το 1991 και σήμερα εργοδοτεί περίπου 21 άτομα.
Η συμβουλευτική εταιρία «Καινοτομίες Cosmic (Coin)» είναι μια πολύ δυναμική εταιρία συμβούλων που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της εμπορικής και της δημόσιας χρηματοδότησης οικοσυστημάτων της ΕΕ.

 

 

Η συμβουλευτική εταιρία «Καινοτομίες Cosmic (Coin)» είναι μια πολύ δυναμική εταιρία συμβούλων που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της εμπορικής και της δημόσιας χρηματοδότησης οικοσυστημάτων της ΕΕ.

Η Coin παρέχει υπηρεσίες που κυμαίνονται από την ανάπτυξη επιχειρήσεων και την απόκτηση δημόσιας επιχορήγησης μέχρι τις προσαρμοσμένες εφαρμογές, την κατάρτιση και μεταφορά τεχνολογίας. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται με ύψιστη ποιότητα διαχωρίζοντας έτσι την Coin από τις περισσότερες άλλες συμβουλευτικές εταιρείες που αποστασιοποιούνται από τις τεχνικές εφαρμογές αφήνοντας τους πελάτες τους εκτεθειμένους.

Η Coin είναι πάντα έτοιμη να μοιραστεί με ίσους όρους τους κινδύνους που σχετίζονται με την υλοποίηση ενός κοινού οράματος με τους πελάτες και συνεργάτες της.

Η Coin δεσμεύεται στα Ελεύθερα Λογισμικά / Λογισμικά Ανοικτού Κώδικα. (ΕΛΛΑΚ).
 

 

Ο οργανισμός Νέες Τεχνολογίες και Μάθηση στην Ευρώπη (New Technologies and Learning in Europe, NTL) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1993 στη Γερμανία για να υποστηρίξει τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην καινοτομική εκπαίδευση του πληθυσμού. 

 

 

 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεολαίας (Youth Career and Advising Center,JKC) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός και μη-κυβερνητικός οργανισμός, που ως στόχο έχει την ανάπτυξη των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων, την υποστήριξη πρωτοβουλίας των πολιτών και τη βελτίωση των συστημάτων δημόσιας υπηρεσίας. Οι δραστηριότητες του οργανισμού επικεντρώνονται σε 4 τομείς: τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό, τις αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας, την ανάπτυξη εκπαίδευσης και την οργανωτική διαχείριση.

 

 

 

O οργανισμός Dafnord ιδρύθηκε στις 29 Οκτωβρίου του 2005 και εγγράφηκε στις 17 Απριλίου 2006 στο Ελσίνκι, Φινλανδίας. Από το 2002 το Dafnord δραστηριοποιείται ως δίκτυο καθηγητών της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας (DaF) και προωθεί την Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Στις δραστηριότητες του Dafnord εμπλέκονται καθηγητές από περισσότερα από 60 σχολεία στη Φινλανδία και στο δίκτυο ανήκουν περισσότεροι από 300 καθηγητές ξένων γλωσσών από διάφορες χώρες (Πολωνία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ρωσία, Εσθονία, Ελλάδα, Δανία, Σουηδία, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο). 

 

 

 

 

Copyright @ 2014 e-Ηοοp.info