Αρχείο μαθησιακού υλικού

Ένα αρχείο μαθησιακού υλικού όπου κάποιος μπορεί να αναζητήσει και χρησιμοποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε και αναρτήθηκε βάσει τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του προγράμματος e-Hoop μεγιστοποιώντας παράλληλα την πρόσβαση σε άτομα με προβλήματα όρασης και μαθησιακές δυσκολίες.
 

Προφίλ μαθητών

Ένα αρχείο με προφίλ μαθητών – πίνακες με τα στοιχεία των μαθητών (προσωπικές πληροφορίες και χαρακτηριστικά, γνωστικό υπόβαθρο, συμπληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό, προτιμήσεις, αποτελέσματα εξετάσεων π.χ. MAPS, δημογραφικά, ερωτηματολόγια κ.α.)

Σχετικά με το Σειροθέτη των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (Learning Object Sequencer - LObS)

Η πλατφόρμα e-Hoop έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να αξιοποιεί την τεχνολογία των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (EN: Learning Objects -LOs). Το μπροστινό άκρο της πλατφόρμας προσφέρει τα LOs στον εκπαιδευόμενο. Το συγκεκριμένο λογισμικό που είναι υπεύθυνο για να προετοιμάζει και σειροθετεί (δηλ. να προετοιμάσει με μια συγκεκριμένη σειρά) τα LOs για παρουσιάσει στον εκπαιδευόμενο ονομάζεται Σειροθέτης Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (Learning Object Sequencer - LObS).

Η εργασία του LObS είναι να έχει πρόσβαση τόσο στο περιεχόμενο του συστήματος, όσο και στις προτιμήσεις (δηλ. προφίλ του εκπαιδευόμενου όπως μετρήθηκε με το MAPS - Mental Attributes Profiling System - ή/και άλλα συστήματα αξιολόγησης), καθώς και την ιστορία του εκπαιδευόμενου (δηλ. όπως καταγράφηκε από τα log files) και να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσίαση του μαθησιακού υλικού στον εκπαιδευόμενο. 

Το LObs συλλέγει πληροφορίες (ανατροφοδότηση) από τα αποτέλεσμα των επιλογών του, τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, και τις οποίες επίσης αξιοποιεί το ίδιο το σύστημα για να μπορεί να τελειοποιεί συνεχώς τη λογική του αλγορίθμου υπεύθυνου για τη σειροθέτηση των LOs.

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί αξιοποιώντας πρότυπα ανοικτού κώδικα και στηρίζεται επιστημονικά στη θεωρία του κοινόχρηστου ελέγχου (shared-control theory).
 

Mental Attributes Profiling System (MAPS)

Το MAPS αποτελείτε από 12 διεπαφές σε μορφή βίντεο-παιχνιδιών και σχεδιάστηκε με στόχο την αξιολόγηση συγκεκριμένων νοητικών ικανοτήτων. Το MAPS χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης οπτικοακουστικής μνήμης και οπτικοακουστικής διάκρισης, που συσχετίζονται υψηλά με τις ικανότητες ανάγνωσης / μάθησης του μαθητή. Το MAPS κατηγοριοποιεί τους μαθητές σύμφωνα με τις ικανότητες και προτιμήσεις τους στην εκπαίδευση και με το εάν μαθαίνουν μέσω της οπτικής ή ακουστικής οδού. Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της πρώτης σύνδεσης του μαθητή με την πλατφόρμα για να καθοριστεί και να σχηματιστεί το προφίλ του.
 

Copyright @ 2014 e-Ηοοp.info