Partnerit

 

 HOU on ainoa Kreikan valtiollinen yliopisto, joka antaa etäopetusta perus- ja jatkotutkintoihin. Se koostuu neljästä eri eri tiedekunnasta: tiede ja teknologia. Humanistinen, sosiaalitieteet ja taideteollinen. Tällä hetkellä tarjolla on 6
kandidaattiohjelmaa ja 26 maisteriohjelmaa. Kolmanen sektorin oppilaitoksena HOU:n tehtävä pitkälti samankaltainen kuin maan muiden kolmannen sektorin oppilaitosten. Sen ainutlaatuisuus perustuu siihen, että se tarjoaa perus- ja jatkotutkintoja sosiaalisesti laajalle väestöjoukolle ja mahdollistaa siten jatkuvan opiskelun ja elinikäisen oppimisen kaikille.
Lue lisää ...
 

 

 

CNTI on voittoa tavoittelematon, julkisen sektorin itsenäinen järjestö, joka osallistuu aktiivisesti erilaisiin tulevaisuusorientoituihin ohjelmiin , jotka hyödyntävät modernin aivotutkimuksen ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkimustuloksia. CNTI perustettiin vuonna 1991 ja tällä hetkellä sen eri osastoilla työskentelee n. 21 ihmistä.

Lue lisää ...
 

 

 

 

Cosmis Innovations (Coin) on dynaaminen konsulttitoimisto, joka tarjoaa laajan palveluvalikoiman kattaen kaupalliset ja julkiset sekä EU-rahoitteiset ekosysteemit.
Coinin palvelut vaihtelevat liiketoiminnan kehittämisestä julkisen rahoituksen hakemiseen, täytäntöönpanoon, tuotteen ja teknologian harjoittamiseen. Kaikkien tarjottavien tuotteiden pääpaino tulosten korkeassa laadussa, mikä erottaa Coinin useimmista muista konsulttiyrityksista, jotka teknisen täytäntööpanon jälkeen saattavat jättää asiakkaansa yksin.
Coin on aina valmis jakamaan tasapuolisesti asiakkaiden tai partnereitten kanssa kaikki riskit, jotka liittyvät minkä tahansa yleisen vision toteuttamiseen.
 

 

 

 

NTL (Neue Technologien und Lernen = Uudet teknologiat ja oppiminen) on voittoa tavoittelematon Saksan lain alainen järjestö, joka on perustettu on tammikuussa 1993 tukemaan uusien teknologioiden käyttöä ja edistämään yksilöiden, ryhmien ja laitosten oppimiskokemuksia. NTL kannustaa oppilaitosten muutosta ja kehitysprosesseja tarjoamalla tieteellistä tutkimusta, rohkaisemalla ja auttamalla verkostoitumisessa kansallisella tai kansainvälisellä tasolla sekä eri sidosryhmien kuten lainlaatijoiden ja  hallinnon, tutkimuksen, kehityksen ja täytäntöönpanon, ammattilaisten, laaduntarkkailun ja käyttäjien välillä.
Lue lisää ...

 

 

 

JKC ( The Youth Career and Advising Center) on ei-kaupallinen kansalaisjärjestö, jonka päätavoitteet ja kohteet ovat sosiaalisten, opetuksellisten ja kulttuuristen ohjelmien kehittäminen kuten kansalaisaloitteiden kannattaminen ja julkisten palvelujen edistäminen. Päätavoite on jakautunut neljään aihealueeseen: opinto-ohjaus, tehokkaat viestintätaidot ja elämänhallinta, koulutuksen kehittäminen ja organisaation johtaminen

 

 

 

Dafnord perustettiin 29.5.2005 ja rekisteröitiin yhdistykseksi 17.4. 2006. Se on toiminut aktiivisesti saksan opettajien
verkostona vuodesta 2002 ja edistää TVT:n käyttöä saksan opetuksessa. Dafnordin aktiviteetteihin on osallistunut yli 60 koulua Suomessa. Dafnordin listalle kuuluu yli 300 kieltenopettajaa Euroopan eri maista. (Puola, Unkari, Italia, Venäjä, Viro, Kreikka, Tanska, Ruotsi, Saksa, Itävalta, Ranska, Romania, Bulgaria, Espanja, Portugali, Alankomaat, Belgia)
Lue lisää ...
 

 

 

Copyright @ 2014 e-Ηοοp.info