E-Hoop projektissa on kyse aikuisopetuksesta ja työvälineistä, joilla voidaan tukea erityisesti aikuisten opiskelutarpeita. Avainsana on inkluusio.
Multikulttuurisessa Euroopassa ihmisillä on monenlaisia tarpeita, oppimistyylejä ja monenlaisia oppimisvaikeuksia. Siksi Eurooppa tarvitsee uudenlaisen tavan, jolla taataan kansalaisten inkluusio ja yhtenäinen tapa kohda erilaisuus. Vain näin voidaan turvata kansalaisten täysi osallistuminen.
Projektiryhmä haluaa edistää tieto- ja viestintätekniikan käyttöä elinikäiseen oppimiseen. Erityisesti panostetaan syrjäytymisriskin alaisiin ja etsitään tapoja kohdata oppijoita ja heidän tarpeitaan. Erityisryhmiä ovat:

1. Maantieteellisesti syrjässä asuvat, joilta puuttuu toimiva nettiyhteys ja liikenneyhteydet ovat huonot.
2. Kulttuurisesti tai sosiaalisesti heikossa asemassa olevat, erityisesti huonon lukutaidon omaavat, ikääntyneet, naiset ja lapset.
Fyysisesti vammautuneet. Projektissa valmisteltava työkalu mahdollistaa jokaisen oppijan ja opettajan hyödyntävän sitä vapaasti itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Jokainen voi opiskella helposti omia tarpeitaan vastaavassa ympäristössä.
Projektin onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on se, että opettajat voivat ladata omaa materiaaliaan alustalle.
Valmis työkalu tukee yksilöllistä e-oppimista erityisesti silloin, jos oppija on vaarassa jäädä e-oppimisen ulkopuolelle. Työkalun tärkein toiminnallinen näkökulma on se oppisisällön soveltaminen ja esittäminen kohderyhmiä parhaiten palvelevalla tavalla. Menetelmään kuuluu oppijoiden luokittelu ja heidän tarpeittensa ymmärtäminen erilaisen informaation kuten oppimistyylin avulla.
Opettajat voivat hyödyntää oppilaittensa tarpeiden, profiilin ja mieltymystensä tuntemusta.
Tärkeintä on se, että e-Hoop – oppimisympäristö sopii kaikenikäisille oppijoille.
Oppimisympäristön erityisominaisuudet ovat:
1. Antaa opettajille helppokäyttöinen, dynaaminen, muokattava ja laajennettava avoimen koodin työkalu, jota he voivat muokata oman oppimateriaalinsa ja vaatimustensa mukaisesti.
2. Hyödyntää täysillä laajakaistateknologiaa ja avoimen koodin paradigmoja.
3. Houkutella opettajia innovatiivisella työkaluilla ja paradigmoilla.
4. Luoda oppimisympäristö, joka on hauska kaikille oppijoille.
5. tuottaa motivoivia oppimistyökaluja, jotka alentavat pudokkaiden määrää.
6. Tarjota oppimisväline, joka on muokattavissa eri oppimistyylien ja -mieltymysten mukaan ja joka pohjautuu nykytutkimukselle ja jo kehitettyihin työkaluihin.
 

Copyright @ 2014 e-Ηοοp.info