Oppisisältöjen arkisto

Opettajilla on mahdollisuus päästäsisälle arkistoon, luoda ja ladata sinne sisältöja e-Hoop –ohjeiden ja mallien mukaisesti. He voivat parantaa oppisisältöjen ulkoasua ja muokata niitäerityisoppijoiden tarpeeseen ja näin maksimoida käytön.

Oppijaprofiilit

Oppijaprofiilien arkistossa on taulukot kaikesta oppijaa koskevasta tiedosta. (henkilötiedot, aikaisemmat tiedot, käytetyt materiaalit, aika ja muut perustiedot, eri testien tulokset, väestötiedot ja kyselylomakkeet etc.)

Oppisisältöjen sekventointi

e-Hoop siirtää oppisisällöt oppijoille. Se “lukee” sisällön integroi asetukset ja rajoitukset oppijan profiilin mukaisiksi ja esittelee lopullisen sisällön oppijalle johdonmukaisella tavalla.
Varsinainen tietojen yhdistely ja jaksotus oppijalle on kehitetty käyttäen vapaan koodin standardeja ja pohjautuu vertaiskontrollin teoriaan.
 

MAPS (henkisten ominaisuuksien profilointijärjestelmä) 

MAPS (henkisten ominaisuuksien profilointijärjestelmä) sisältää 12 videopelin kaltaista käyttöliittymää ja se on suunniteltu arvioimaan erityisiä henkisiä ominaisuuksia. MAPSia käytetään arvioitaessa lyhytkestoista näkö- tai kuulomuistia. Näillä on korkea korrelaatio lukemiseen tai oppimiseen. Siksi käyttäjät oppivat paremmin käyttäen joko näkö- tai kuulohavaintoja prosessoidessaan oppimispolkujaan.
Tätä käytetään, kun oppija ensimmäisen kerran kirjautuu sivustolle ja hänen oppimisprofiilinsa määritellään.
Tulokset on ohjaajan käytettävissä ja niitä käytetään, jotta oppijalle tarjotaan sopivaa oppimismateriaalia.
 

Copyright @ 2014 e-Ηοοp.info