Viešai skelbiami e-Hoop projekto rezultatai yra pateikti žemiau vienas po kito ir pasiekiami internete per tam tikrą atskirą posritį.

 

Prieiga prie konfidencialių ir ribojamų naudoti rezultatų yra čia (prieiga yra kontroliuojama, reikalingi prisijungimo duomenys – siųskite el. laišką adresu info@e-hoop.eu norėdami prisijungti, nurodykite priežastį ir projekto atstovas susisieks su jumis).

 

 

 

Ataskaitoje pateikiami žinomiausi FLOSS (Free/Libre Open Source Software) įrankiai skirti individualizuotam mokymui.

Pedagogai ir besimokantieji gali rasti 10 priežasčių, kodėl verta naudotis e-Hoop platforma.

Administratoriaus ir vartotojo vadovas suteikia informacijos apie e-Hoop e-mokymosi platformą, jos glimybes ir naudojimą.

Sklaidos planas pateikia projekto sklaidos strategiją, kurios laikėsi visi partneriai projekto eigos metu.

e-HOOP projekto baigiamoji konferencija įvyko 2015 m. lapkričio 12 d. Joje buvo pristatyti projekto eigoje sukurti rezultatai ir jų taikymo galimybės švietime.

Leidiniais siekiama didinti tikslinių grupių informuotumą apie projektą. Projekto eigoje parengtos trys (3) publikacijos.

Skaitykite projekto naujienas paskelbtas projekto įgyvendinimo metu. Iš viso buvo parengti šeši (6) naujienlaiškiai.

Pranešimai spaudai pateikti projekto pradžioje ir pabaigoje.

Susipažinkite su e-Hoop projekto reklamine medžiaga.

Gerosios praktikos vadovas pateikia projekto pristatymus, įgyvendinimo etapus, pagrindinius projekto rezultatus ir pasiūlymus ateičiai.

Projekto tęstinumo ataskaita pristato projekto partnerių veiksmus po projekto užbaigimo.

Vidinis projekto vertinimo lapas skirtas projekto partneriams tikslu vertinti projekto eigą ir jo rezultatus.

Gerosios praktikosir pamokų, įvykusių projekto eigoje, rinkinys.

 

Copyright @ 2014 e-Ηοοp.info