Partneriai

 

HOU yra vienintelis Graikijos valstybinis universitetas, kuris siūlo bakalauro ir magistro lygio studijas nuotoliniu būdu. Jis susideda iš 4 mokyklų: Mokslo ir technologijų, Humanitarinių mokslų, Socialinių mokslų ir Taikomųjų menų. Šiuo metu yra siūlomos 6 bakalauro ir 26 magistro programos. HOU misija yra panaši kaip ir kitų šalies aukštojo mokslo institucijų, bet jo išskirtinumas yra tai, kad suteikia galimybę platesnėms socialinėms gyventojų grupėms įgyti aukštąjį išsilavinimą ir dalyvauti tęstinio mokymosi ir mokymosi visą gyvenimą procese.

 

Mokslo žinių perdavimą lengvina Nuotolinio mokymo(si) metodologija, kuri remiasi naujausiomis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ir tinkamai parengtos metodinės medžiagos leidyba.

 

HOU Programinės įrangos kokybės tyrimo grupė turi didelę patirtį programinės įrangos kokybės vertinimo taikomųjų tyrimų srityje ir ypač mokymų programinės įrangos. Be to grupė specializuojasi Web 2.0 e-mokymosi aplinkose, MOOCs ir Papildytos realybės programose. Programinės įrangos kokybės tyrimo grupėje dirba 15 aktyvių narių ir asocijuoti partneriai, įskaitant bakalauro ir magistro studijų studentus, tyrėjai dirbantys mokslinių tyrimų srityse tokiose kaip žmogaus – kompiuterio sąveika, e-mokymasis, Papildyta realybė, 3D aplinka.


 

 

Kipro neurologijos ir technologijos institutas (The Cyprus Neuroscience & Technology Institute /CNTI) yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija aktyviai vykdanti programas orientuotas į žmogaus smegenų socialinę transformaciją ir poveikį žmonijai. CNTI buvo įsteigtas 1991 ir šiuo metu jame dirba apie 21 darbuotojas skirtinguose padaliniuose.
 

CNTI projektų veiklos sritys orientuotos į technologijų taikymą siekiant socialinių pokyčių ir bandant susieti raštingumą, ekonomiką ir skaitmeninę atskirtį. Institutas vykdo ir remia IT mokymus, mokslinius tyrimus ir pasisako už taiką trijuose žemynuose supančiuose Kiprą, siekia kurti aktyvią pilietinę visuomenę Kipre. Organizacija įgyvendina šiuos projektus: 3 projektus- Saugus internetas, 2 tyrimų projektus skirtus Web 2.0/Web 3.0 įrankiams ir multimedijos mokymosi aplinkos kūrimo tyrimų projektą. CNTI turi didelę projektų, seminarų, konferencijų koordinavimo, vykdymo patirtį naujųjų technologijų pagalba ne tik Kipre, bet ir už jo ribų. Ji yra kompetetinga kuriant naujus mokymo modelius, kurie remiasi kognityviniu mokslu ir naujųjų technologijų taikymu. Visame pasaulyje vykdomos veiklos skirtos tarptautiniam bendradarbiavimui ir taikos stiprinimui tarp etninių grupių.

Daugiau informacijos apie CNTI rasite internetiniuose puslapiuose:

 

www.cnti.org.cy,
www.futureworlds.eu,
www.futureworldscenter.org
 

 

 

 

Cosmic Innovations/COIN (Kosminės inovacijos) yra konsultacinė organizacija siūlanti platų paslaugų spektrą, kurios padeda sujungti komercines ir visuomenines /ES finansuojamas ekosistemas.

COIN teikiamos paslaugos – nuo verslo plėtros ir lėšų visuomeniniams projektams pritraukimo iki jų įgyvendinimo, mokymų rengimo ir naujųjų technologijų pristatymo. Visos paslaugos yra teikiamos ypatingą dėmesį skiriant rezultatų kokybei, kas ir išskiria COIN iš kitų konsultacinių organizacijų, kurios atsiriboja nuo techninės realizacijos tai palikdamos daryti patiems klientams.
COIN visada pasiruošusi dalintis su savo klientais ar partneriais rizika, kuri susijusi su bendros vizijos įgyvendinimu.

COIN siūlo nemokamas atviro kodo programinės įrangos naudojimo paslaugas. (Free/Libre Open Source Software (FLOSS).
 

 

 

 

Naujosios technologijos ir mokymasis Europoje (New Technologies and Learning in Europe) yra ne pelno siekianti organizacija registruota 1993 m. tikslu skatinti naujųjų technologijų naudojimą individualių asmenų, jų grupių ir institucijų mokymo(si) veiklose, padėti švietimo institucijoms vykdyti tyrimus, skatinti ir kurti bendradarbiavimo tinklus nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, tarp įvairių suinteresuotų šalių grupių tokiose srityse kaip politikos formavimas ir administravimas, tyrimai, specialistų kvalifikacijos didinimas ir kita.

NTL remia ir vykdo mokymo sisteminių inovacijų tyrimus, viešina šių tyrimų rezultatus, skatina bendruomenes veikti drauge, bendradarbiauti, analizuoti ir dalintis gerąja patirtimi. Organizacija dalyvauja projektuose, kurie daugiausia dėmesio skiria visuomenės informuotumo ir sąmoningumo didinimui, kokybės užtikrinimui, mokymosi sistemų kūrimui ir švietimo politikos formavimui. Ji siekia stiprinti ir paspartinti suaugusiųjų mokymo, aukštojo mokslo, pradinio ir tęstinio profesinio rengimo struktūralizacijos ir inovacijų procesus, atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvas. NTL nuo pat jo įkūrimo pradžios remia švietimo iniciatyvas, kurios padeda plėtoti įvairių sričių pagrindines besimokančiųjų kompetencijas.
 

 

 

 

JKC – nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindiniai tikslai yra kurti ir plėtoti socialines, edukacines, kultūrines iniciatyvas bei programas, tobulinti su karjera bei profesine veikla susijusią paslaugų sistemą. Pagrindinės centro veiklos sritys: ugdymas karjerai, efektyvi komunikacija ir gyvenimo įgūdžiai, vystomasis bendradarbiavimas ir švietimas ,organizacijos vadyba.
JKC aktyviai bendradarbiauja su mokytojais ir švietimo paramos specialistais suteikdama jiems žinių ir įgūdžių bei aprūpindama metodine medžiaga reikalinga plėtoti mokymosi visą gyvenimą ir ugdymo karjerai galimybes jų institucijose. JKC yra Švietimo ir mokslo ministerijos akredituota institucija vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, kurios lektoriai, ekspertai, konsultantai teikia mokymo, konsultavimo paslaugas visoje šalyje, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.
Daugiau informacijos apie JKC’s projektus rasite: http://bit.ly/eZj4Q3
 

 

 

 

Registruota 2006 metais Helsinkyje Danford asociacija yra aktyvi tarptautinio vokiečių kalbos mokytojų tinklo narė ir skatina IT naudojimą mokant vokiečių kalbos. Daugiau kaip 60 Suomijos mokyklų mokytojų ir virš 300 kalbų mokytojų iš įvairių šalių (Lenkijos, Vengrijos, Danijos, Estijos, Švedijos, Italijos, Rusijos, Graikijos, Austrijos, Vokietijos, Prancūzijos, Rumunijos, Bulgarijos, Ispanijos, Portugalijos, Olandijos, Belgijos) dalyvauja Danford veiklose.
Danford asociacija Suomijoje yra atsakinga už organizacijos plėtrą ir veiklų vykdymą. Asociacijos įstatai leidžia ir kitų tautybių, ne tik suomių mokytojų, narystę.
Ypatingą dėmesį Danford skiria spręsti problemas, kurios kyla dėl interneto keliamų grėsmių. Danford veiklos remiasi konstruktyvizmo teorija, kas reiškia, kad besimokantieji savarankiškai per e-mokymosi veiklas gilina savo žinias. Danford internetinis puslapis buvo oficialiai pristatytas 2002 metų spalio 12 dieną Taline, Estijoje. Šiandien pagrindinis Danford siekis yra perėjimas nuo elektronino pašto projektų iki projektais paremto e-mokymosi naudojant įvairius interneto įrankius. Daug besimokančiųjų dalyvauja Vokietijos inicijuojamuose projektuose, kurie yra kuriami naudojant internetinius įrankius. Internetinis įrankis vadinamas e-žurnalu (eJournal) buvo specialiai sukurtas vykdyti tarptautinius projektus.
eŽurnalai suteikia pedagogams galimybę struktūruoti savarankiškai internetinį projektinį darbą savo eŽurnaluose ir veiksmingai instruktuoti savo mokinius interneto pagalba.
Danford partneriai ir rėmėjai: Suomijos švietimo taryba, OPEKO, Nacionalis profesinio ugdymo švietime centras, Suomijos vokiečių kalbos mokytojų asociacija, Europos mokyklų projekto ESP asociacija, Comenius 3 programos COMP@CT, tinklai DaF Netzwerk ir ECOLE, Lenkijos mokymo iniciatyva Netcoach, Helsinkio universiteto esančio Vannta Palmenia centras, Pori mokymosi technologijų centras ir Getės institutas Helsinkyje.
Suomijos švietimo taryba skyrė Danford veikloms finansavimą 2003-07 m. Pastoviai organizacijos veiklas remia Getės institutas.
Daug besimokančiųjų dalyvauja veiklose per ES projektą “Das Bild der Anderen” ir eTwinning projektus. Kaip gerosios patirties pavyzdį galima išskirti DaF mokytojų vykdytą eTwinning projektą, kuris 2007 metais buvo pripažintas antru geriausiu projektu Europoje. Šiame projekte bendradarbiavo Loredana Vertuani iš Italijos ir Kirsti Lähteenmäki iš Suomijos.
 

 

 

 

 

Copyright @ 2014 e-Ηοοp.info