Mokymosi objektų bankas

Mokymosi objektų paieškos bankas suteikiantis prieigą prie pedagogų sukurtų ir patalpintų mokymosi objektų, kurie bus pasiekiami ir specialiųjų mokymosi poreikių turintiems asmenims dėka e-Hoop specifikacijų ir techninių galimybių. 

Besimokančiųjų profiliai 

Besimokančiųjų profilių duomenų bankas –tai lentelės su jų duomenimis (pvz. asmeninė informacija, ankstesnės žinios, peržiūrėta mokomoji medžiaga, laikas, atliktų testų rezultatai, demografiniai duomenys, klausimynai ir kita).

Mokymosi objektų sekos įrankis (MOSĮ)

e-Hoop platforma pristato besimokantiems mokymosi objektus. Ji ‘nuskaito” turinį ir “integruoja” pageidavimus ar apribojimus, kurie yra fiksuojami besimokančiojo profilyje, bei pateikia galutinį turinį priimtiniausiu besimokančiajam būdu. Ši pateikimo systema ( Mokymosi objektų sekos įrankis) yra sukurta naudojant atviro kodo standartus ir remiasi bendra kontrolės teotija.

Intelektinių gebėjimų įvertinimo sistema (IGĮS)

IGĮS sudaro 12 video žaidimų, kurie skirti įvertinti konkrečius intelektinius gebėjimus. IGĮS vertina trumpalaikę regos/klausos atmintį ir klausos/regos sunkumus. Šie gebėjimai turi glaudų ryšį su skaitymo/mokymosi gebėjimais ir skirsto besimokančius atsižvelgiant į jų mokymosi stilių. Šis įvertinimas atliekamas, kai besimokantysis pirmą kartą prisijungia prie sistemos ir sukuriamas jo individualus profilis.
Rezultatus gali matyti tik pedagogai ir juos panaudoja MOS įrankis, kad pateiktų besimokančiajam geriausiai jam/jai priimtiną mokymosi objektą.
 

Copyright @ 2014 e-Ηοοp.info